Fryslan Photo


FryslânPhoto is van voornemens een fotocafé te organiseren. Daarvoor zijn we op zoek naar ideeën. Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande mail te verzenden naar de leden?

FryslânPhoto kijkt terug op 2 fantastische jaren met een fotofestival met professionele en amateur fotografen, pop-up studio, lezingen etc. Wat hebben we genoten!

De werkzaamheden voor 2019  zijn alweer in volle gang. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om een fotocafé te organiseren voor belangstellenden. De bedoeling is om het fotocafé 2 keer per jaar te organiseren. Het allereerste fotocafé staat voor oktober op de planning.

Om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoefte willen we je vragen om met ons te komen brainstormen. Wat wil jij? Een spreker, een interessante fotograaf, een workshop, in contact komen met andere fotografen? Wij willen het graag weten!

De brainstormsessie staat gepland op 3 juni om 19.30 te Voorstraat 39 in Leeuwarden (voormalig pand Bever).

Wij zijn erg benieuwd naar jouw ideeën! Wil je deelnemen? Laat ons even weten dat je komt!

P.S. mocht je niet naar de brainstorm kunnen komen, maar heb je wel ideeën, wij horen het graag. 

Namens het team FryslânPhoto,

Hartelijke groet!

Logog.jpg