Fryslan Photo


FryslânPhoto is van voornemens een fotocafé te organiseren. Daarvoor zijn we op zoek naar ideeën. Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande mail te verzenden naar de leden?

FryslânPhoto kijkt terug op 2 fantastische jaren met een fotofestival met professionele en amateur fotografen, pop-up studio, lezingen etc. Wat hebben we genoten!

De werkzaamheden voor 2019  zijn alweer in volle gang. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om een fotocafé te organiseren voor belangstellenden. De bedoeling is om het fotocafé 2 keer per jaar te organiseren. Het allereerste fotocafé staat voor oktober op de planning.

Om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoefte willen we je vragen om met ons te komen brainstormen. Wat wil jij? Een spreker, een interessante fotograaf, een workshop, in contact komen met andere fotografen? Wij willen het graag weten!

De brainstormsessie staat gepland op 3 juni om 19.30 te Voorstraat 39 in Leeuwarden (voormalig pand Bever).

Wij zijn erg benieuwd naar jouw ideeën! Wil je deelnemen? Laat ons even weten dat je komt!

P.S. mocht je niet naar de brainstorm kunnen komen, maar heb je wel ideeën, wij horen het graag. 

Namens het team FryslânPhoto,

Hartelijke groet!

Logog.jpg

Eerste clubavond 2018

De kerstborrel is weer achter de rug, het was een gezellige avond met ijs op de waslijn, veel vuile lenzen, sterretjes en blauwe doorvaarten. De catering dik voor elkaar en de Brabantse kerstkaarten humor van de bovenste plank.
De eerste clubavond in 2018 is op dinsdag 9 januari in Leeuwarden.
Thema is “Minimalisme“. Foto’s in de Dropbox® of geprint.
Onderwerp voor de snelopdracht is “Elk jaar vaste prik“. Traditionele bijdragen naar ondergetekende via de mail.
Noflike Krysdagen en in gesellich útein, oant takom jier.

Nieuws van de fotoclub/ doe avond 12-12-2017

Ledenstop
Het bestuur heeft besloten voorlopig een ledenstop in te voeren om te voorkomen dat de verhouding jong/ervaren uit evenwicht raakt.
Doe avond
Op dinsdag 12 december is er een doe-avond Nachtfotografie. Camera, statief en evt. flitser mee. We verzamelen om 20.00 uur bij de trappen van het Gerechtsgebouw aan het Zaailand in Leeuwarden. Daar maken we dan groepjes die de stad  in gaan. Bij voorkeur mensen met ervaring in avondfotografie samen met mensen met minder ervaring. Rond half tien sluiten we af bij Het Wapen van Leeuwarden, Zaailand 92.

Parkeren kan in de parkeergarage onder het Zaailand, de bewaakte  fietsenstalling is dinsdagavond gesloten. 

De snelopdracht ” Zie de maan schijnt door de kerstboom” bracht nogal wat problemen begreep ik. Omdat het binnenkort kerstbomen regent  heb ik besloten om de sluitingsdatum voor deze opdracht te verzetten naar 12 december.

Tevens voeg ik een nieuwe snelopdracht toe, namelijk “Reflecteren“, vind dit wel toepasselijk voor het eind van het jaar. Sluitingsdatum hiervoor is 18 december. 

Per opdracht maximaal twee inzendingen en graag even vermelden voor welke opdracht deze bedoeld is. Beide snelopdrachten worden vertoond op de kerstavond van FCL op 19 december (in Berltsum, omdat het clubgebouw bezet is).

Voor het nieuwe jaar is het weer de bedoeling dat een van de leden een presentatie gaat geven, Neel zal de volgende voor haar rekening nemen.

Tot slot, de ALV is gepland op 20 februari.

Clubavond 14-11-2017

Komende dinsdag, 14 november, is er weer een clubavond van de FCL.
Thema Nachtfotografie: bij droog weer naar buiten met camera en statief, bij regen binnen nachtfoto’s of vrij werk aanschouwen.
Onderwerp voor de snelopdracht is Zelfstandig(heid).

Clubavond 31-10-2017

Op dinsdag 31 oktober kunnen we naar verwachting weer terecht in het clubgebouw aan de Gerard Doustraat 23A te Leeuwarden.
Thema is Oud en Nieuw: Maak foto’s van personen of situaties in het verleden en in de huidige tijd. Dat kan een straatbeeld zijn, of een interieur. Leuk is ook om een jeugdfoto proberen na te bootsen, enfin, gebruik je fantasie.
Foto’s geprint of in de Dropbox®.
Onderwerp voor de snelopdracht is Gezelliger wordt het niet. Bijdragen in de mail naar ondergetekende.

Clubavond 17-10-2017

Langs deze weg nog even een herinnering aan komende dinsdag, 17-10-17, dan is er weer een fotoavond van de FCL.
Thema is Portret. Foto’s geprint of in de Dropbox®. Margreet heeft deze week nog wat tips verstuurd. Vrij werk mag altijd.
Onderwerp voor de snelopdracht is Gevallen. Maximaal 2 foto’s naar ondergetekende via de mail, tot dinsdag 12.00.
In tegenstelling tot wat in het vorige mailtje gemeld werd is de locatie komende dinsdag nog de kantine van Auttek in Berltsum, de verbouwing in Leeuwarden is nog niet afgerond en Sytze is afwezig.
Goed wykein en oant tiisdei yn Berltsum!